Palvelut

Kiinteistönkorjausrakentamisen ja huollon koko elinkaaren insinööripalvelut

Kiinteistönkorjausrakentamisen elämä alkaa heti kiinteistön tai rakennuksen valmistumisen jälkeen. Kiinteistönkorjausrakentamisen kustannukset ovat yleensä noin 3 kertaiset rakennuskustannuksiin nähden sen koko käyttöiän aikana.

 

Teknologian tutkimuskeskuksen (VTT) tekemän tutkimuksen mukaan onglemia ennakoivalla korjauksella voidaan säästää jopa 30% siihen nähden, että viat korjattaisiin vasta, kun rikkoutuminen tai vaurio on jo alkanut. Esimerkiksi betonirakenteissa viat tulevat näkyvästi esille vasta, kun esimerkiksi teräsrakenteiden korroosio on jo edennyt liian pitkälle rakenteen sisällä.

 

VTT:n Impulssi (VTT Impulssi, s. 15, 2008.1) tutkimuksen mukaan Suomessa asuntoja korjataan aivan liian vähän niiden korjaustarpeisiin nähden. Tästä johtuen korjaukset usein kertyvät ja yhden korjaustoimenpiteen sijaan joudutaan työskentelmään useamman parissa kerralla. Näin ollen edullisempaa on tehdä ennakoivia korjaustoimenpiteitä suunnitelmallisesti.

Palvelualueemme ja tietoa niiden sisällöstä:

1. Kiinteistönkorjausrakentamisen kuntotutkimus ja kuntoarvio

 • Kiinteistänkuntoarvio toteutetaan kiinteistön kuntoarvio suoritusohjeen KH 90-00274 mukaisesti
 • Kuntoarviossa tuotamme raportin kiinteistön kunnosta ja mahdollisista tulevaisuuden korjauksista, erilaisista korjaustavoista ja kustannuksista seuraaville 10 vuodelle
 • Kuntoarvio toimii kiinteistön kymmen vuotis suunnitelman perustana ja budjetoinnin apuna
 • Kuntotutkimus toteutetaan kiinteistön rakenne- ja tekniikkaosien osalta erilaisin mittauksin, rakenneavauksin sekä muilla mahdollisilla tutkimuksilla kuten infrapuna yms
 • Kuntotutkimuksessa toimitetaan riittävästi tarkkaa tietoa kattavan ja kustannustehokkaan korjaussuunnitelman tueksi
 • Kuntotutkimus toimii erinomaisesti esimerkiksi piilevien ongelmien, vikojan ja riskien ltutkimisen välineenä. Jokainenhan voi itse havaita helposti näkyvillä olevat vauriot.
 • Kuntotutkimuksemme esimerkkejä: betonirakenteet ja niiden viat, vesikatot ja vuodot, märkätilat ja vuodot, rakennuksen sisäilmaston laatu, ulkoiset salaojat sekä putkirakenteet jne.
 • Salaojakaivon tarkastus sekä ulkoseinärakenteen mahdollinen avaus

2. Kiinteistönkorjausrakentamisen suunnittelu ja suunnitelmat

 • Korjaussuunnittelu toteutetaan kohteen historiallsietn tietojen, suorittetujen tutkimusten tutkimustietojen, omistajien ja käyttäjien kuulemisen ja laissa annettujen määräysten sekä ohjeiden mukaisesti
 • Korjaussuunnittelu tuottaa teknisesti ja taloudellisesti optimoidun suunnitelman, tällä varmistetaan ettei suoriteta yli- tai alikorjausta
 • Korjaussuunnitelma sisältää kohteesta laaditut työselvitykset, rakennepiirustukset ja detaljit
 • Korjaussuunnitelman kaikki asiakirjat ovat rakennuttamisen teknisiä dokumentteja. Näiden perusteella laadimme korjaustyöstä kattavan tarjouksen

3. Kiinteistönkorjausrakentamisen rakennuttaminen

 • Kiinteistörakennuttaminen tarkoittaa rakennushankkeen johtamista sekä ohjaamista. Kaikki toteutetaan yhteistyössä kiinteistön omistajien ja mahdollisten muiden edustajien kanssa
 • Kiinteistörakennuttaminen kattaa useimmiten keiken korjaustyön kilpailutuksen, urakkaan liittyvät mahdolliset neuvottelut ja kokoukset sekä näistä laadittavat dokumentit
 • Kiinteistörakennuttamiseen liittyy olennaisesti Kiinteistönkorjausrakentamisen lakiopilliset asiat, keskeisimpänä näsitä sopimusasiakirjat
 • Teemme kaikkein kanssa ”RT sopimus” -Pienurakkasopimuksen

4. Kiinteistönkorjausrakentamisen valvonta

 • Kaiken valvonnan tarkoituksena on mahdollistaa, että työ toteutetaan sovitusti ja voimassa olevia lakeja ja määräyksiä sekä hyvää rakentamistapaa noudattaen
 • Valvonta toteutetaan niin ikään työmaakäynneillä ja työtä seurataan mm. palavereissa ja työmaakokouksissa.
 • Valvonta tuottaa tarvittavat tarkastusasiakirjat, tekniset asiakirjat ja mahdolliset näytekappaleet klorjattavista rakenteista sekä järjestelmäsosista
 • Valvojan tehtävä on aina seurata, että asiakas itse ei sotke rakennustyötä. Turha asioiden jahkailu ja pyörittely tai jopa säännösten vastaisten vaatimusten esittäminen urakoitsijalle ei edistä rakennustyötä, vaan voi aiheuttaa vakavia viivästyksiä, lisäkuluja tai muita ongelmia.

5. Pääsuunnittelija ja Kiinteistönkorjausrakentamisen arkkitehtuuri

 • ”Hyvän arkkitehdin tarkoitus on saada ihminen tuntemaan itsensä edes hiukan vapaammaksi standardeista” – Alvar Aalto
 • Arkkitehtimme toimii pääsuunnittelijana, tulkkina ja oppaana kaikissa korjaushankkeissa
 • Maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL) kirjataan että rakennusluvan alaisessa kohteessa on oltava aina nimetty pääsuunnittelija
 • Arkkitehdin tehtävät voivat skaalautua kohteen tarpeiden mukaan, näin arkkitehti on hyödyksi niin pienemmissä asuntoremonteista kuin koko kiinteistön peruskorjauksissa
 • Arkkitehti on erittäin hyödyllinen esimerkiksi silloin, kun kiinteistön ulkonäkö muuttuu korjausrakennushankkeessa radikaalisti alkuperäisestä poikkevaksi

Muut yrityspalvelumme

 • Markkinoinnin suunnittelu ja toteutus
 • Call Center tominnot yhteistyökumppaniamme käyttäen
 • Siivous